Documente

Statutul BOR


Firman 


Traducere Firman – Varianta Stavros Manesis

„Sultan Abdul Azis – Han Bin Mahmut Han.

Prea cinstite, prea mărite şi prea vestitule Guvernator a Rumeliei, Cavaler şi posesor al ordinului “Medgidie”, clasa II-a Raşid Paşa, prefect al Tulcei, viteazule, iubite şi vestitule Subprefect al regiunii Kostence, funcţionar de clasa IV-a, Rusdi şi preainţelepte şi slăvite Cadiule (Naib) şi Muftiule şi deopotrivă cinstiţi membri ai Sfatului oraşului Kostence cărora să le dea Dumnezeu să le sporească mereu cinstea.

De indată ce va sosi acest act al meu să luaţi la cunoştinţă de faptul că in apropierea locului de rugăciuni pe care il deţin deja (şi altă dovadă a unei biserici deja existente) grecii afl aţi in Impărăţia mea să clădească biserică, spital şi şcoală, există un teren aparţinand statului de 3380 coţi, pe care sus-numiţii l-au solicitat prin a lor jalbă transmisă mie cu cererea Patriarhului, spre a li se dărui acel teren.

Cercetand chestiunea conform tipicului şi avand in vedere răspunsul primit prin dare de seamă că biserica mai sus menţionată şi anexele sale constituie parte care nu provoacă pejudiciu nimănui, deoarece şi terenul aflat langă el, pe care il cer in jalba lor să li se acorde şi el, nu produce nicio pagubă şi pentru că e dovedit că această parte aparţine in intregime statului şi nu se afl ă in posesia cuiva, s-a cerut de la consiliul imperial să se dăruiască acest teren ca fi ind absolut necesar pentru construirea Bisericii, Spitalului şi a Şcolii.

Voi, Prefect, Eparh, Naib, Muftiu şi ceilalţi mai sus numiţi, după ce veţi da terenul pentru construirea Bisericii, Spitalului şi a Şcolii, nimeni să nu pună vreo piedică sau obstacol şi să fi ţi atenţi să nu permiteţi nimănui să le ia acestora niciun obol, ci să le acordaţi intreaga protective necesară şi tot ajutorul.

Luaţi aminte. Respectaţi-mi semnătura.

Emis in luna Remboul Evvel 1280 (Martie 1863) in Constantinopol”.

Traducere Firman – Varianta Doina Pauleanu

 “Sultan Abdul Aziz Bin Mehmet Han,

Iubite, viteze, vestite Comandor al decoraţiei Medzidiei gradul al doilea Mehmet Ressim Paşa, subprefect al Küstendje, prea înţeleptul învăţat şi vestit judecător al Plasei Küstendje, precum şi asemea cinstiţii consilieri a căror cinste să crească.

De îndată ce va sosi acest al meu decret împărătesc să luati cunoştinţă că grecii de sub împărăteasca mea ocrotire, locuitorii domiciliaţi în Küstendje neavând biserică, au cerut pe lângă înalta mea persoană, rugând prin suplica lor să alcătuiască şi să clădească Biserica din temelie sub denumirea Metamorfosis cu umătoarele dimensiuni: 44 arşini adâncime, 22 arşini lăţime şi 16 arşini înălţime.

                Această suplică a lor ne-a fost prezentată prin deosebită cerere de către preasfântul Patriarh al grecilor şi precum se dovedeşte prin înaltul sfat al împărăţiei mele, printr-un teren similar pe care se va clădi o biserică nouă din temelie, când terenul aparţine statului să fixeze după aproximaţie o zecimală venit ce ar putea să aducă teren în realitate şi să ia această valoare.

Să cercetaţi conform cu legile această afacere şi să notificaţi în capitala mea prin publicaţiuni şi să ne faceţi cunoscut locul pe care se va contrui biserica, loc care nu trebuie să fie situat în cartierul Musulman şi dacă întradevăr nu este un loc care ar putea să aducă cuiva vreo vătămare sau pagubă şi daţi poruncă şi autorizaţia de a se clădi.

Drept care am dat acest al meu decret împărătesc ca să luaţi cunoştinţă că am dat înalta mea poruncă că trebuie să se execute cu mărire.

Domniile Voastre subprefect judecător şi ceilalţi luând cunoştinţă de această afacere precum şi ce am spus mai sus că terenul destinat pentru clădirea bisericei nu este situat în cartierul Musulman şi ca întradevăr nu va aduce nimănui nici o pagubă şi după cum veţi lua cunoştinţă că este vătămător să opuneţi vreo rezistenţă la clădire şi să nu aduceţi nici o piedică la zidirea Bisericii în mărimea de 44 arşini adâncime, 22 arşini lăţime şi 16 arşini înălţime.

De asemenea veţi fi cu mare băgare de seamă în afacerea aceasta şi să nu îngăduiţi să pretinză cineva nici un argint sau vreun ban.

Dacă terenul pe care este proiectat a se clădi Biserica aparţine statului conformându-vă cu legile să executaţi cele legale, să vă grăbiţi a proceda la evaluarea zecimei pe care ar aduce ca venit acest teren să fie încasat în a mea împărătească monedă iar banii să-i trimiteţi în capitala mea.

Aşa luaţi cunoştinţă Domniile Voastre şi să aveţi credinţă în sfânta mea iscălitură.

Anul 1862 în Constantinopol”


Registru Comunitate


Conventia de Comert 16.12.1900


Lege Conventie de Comert 12.04.1932

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *